سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403

 الگوی طرح کسب و کار                                    فرم گزارش دوره ای واحد های  فناور                            کاربرگ استقرار در مرکز رشد

کاربرگ پذیرش اولیه در مرکز رشد                       صدور احکام شورای مراکز رشد                                  عدم تغییر مدیر مرکز رشد

             هزینه تهیه بیزینس پلن                                    معادل سازی ساعات موظف هیات علمی                    آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  

       شیوه نامه مالکیت فکری                                   شاخص های ارزیابی 1400                                    چک لیست شماره 1 حمایت از فعالیتهای فناورانه هیات علمی-مرکزرشد 

تاسیس شرکت دانش بنیان                               تفاهم نامه ایجاد مراکز رشد                                   چک لیست شماره 2- مشخصات اعضای هیات علمی فعال 

              فرم خرید کالای فناورانه                                    قرارداد خرید کالای فناورانه                            هزینه کرد اعتبارات پژوهشی