سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403

دوره‎‏ای است حداکثر 3ساله، که طی آن واحد‏های فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می‎‏شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا 5سال قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد "واحد فناور" می‎‏گویند.

    • حداکثر بودجه قابل اختصاص در صورت توجیه اقتصادی و تأیید شورای مرکز تا 300میلیون ریال می باشد.

    • اعتبار اختصاص داده شده جهت کارهاي کارگاهي و آزمايشگاهي، توليد، شرکت در نمايشگاه‎‏ها، آموزش نيروي متخصص مورد نياز و ... قابل مصرف مي‏‎باشد.