سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403

• داشتن ايده محورى مناسب: ايده محورى، محصول یا خدماتی است كه مى خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد ايجاد كنيد يا توسعه دهيد

• نوآورى فناورانه: تحقق ايده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد

• داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى: اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند

• داشتن گروه كارى: حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانشجو یا  دانش آموخته  (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است (توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسید)

• داشتن شخصيت حقوقي: متقاضيان در دوره رشد باید دارای شخصیت حقوقی باشند. (یعنی دارای شرکت ثبت شده با هویت حقوقی مستقل باشند.)