سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403

هسته‌ها و واحد های فناور پس از گذراندن مراحل پذيرش مى‌توانند به عنوان هسته و یا واحد فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه از خدمات اين مركز بهره‌مند شوند. شرايط استفاده از اين خدمات به شرح زير مى‌باشد:

          • عقد قرارداد استقرار  استفاده از خدمات مركز

          • پرداخت بخشى از هزينه‌هاى خدمات

          • ارايه گزارش عملكرد به مركز (3 ماهه)