سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403

واحد فناور تکین آژند مهر رادین- مهندس نقی پور

فعالیتهای شرکت :
طراحی و ساخت سیستمهای هوشمند بیمارستانی
طراحی و ساخت سیستمهای ارتباطی و کنترلی بی سیم
طراحی و ساخت سیستمهای هوشمند مدیریت شهری
طراحی و ساخت سیستمهای هوشمند گلخانه ای