شنبه, 09 اسفند 1399

• مطالعه دقيق شرايط پذيرش و در صورت احراز شرايط، آماده كردن اطلاعات مربوط به گروه كارى، ايده محورى و اطلاعات شركت

• برگزارى جلسه معارفه جهت آشنايى با ايده محورى و گروه كارى

 • تکمیل و ارسال فرم تقاضای پذیرش توسط متقاضی به مرکز رشد

•ارزیابی فرم تقاضای پذیرش توسط کارشناسان و ارزیابان مرکز رشد

• بررسی و اتخاذ تصمیم از سوی مرکز رشد در مورد پذیرش و چگونگی ورود متقاضی

• اختصاص اعتبار لازم برای استقرار متقاضی و تعریف خدمات قابل ارائه از محل بودجه مرکز رشد در صورت پذیرش

• استقرار متقاضی در مرکز رشد پس از امضای قرار داد و آغاز فعالیت بر اساس برنامه مالی و زمانی خود

• ارزیابی مداوم پیشرفت فعالیت‏‎ها و پروژه‏‎ ها بر اساس آیین‏ نامه و دستورالعمل‏‎های مرکز.

آخرین اخبار