سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403

 رزومه ‎‏ها، مدارک تحصیلی و یا گواهي اشتغال به تحصيل

• فتوکپي شناسنامه و کارت ملی تيم کاري (مؤسسين)

•عکس 4*3 اعضای تیم (2قطعه)

• مدارک ثبت شرکت در صورت وجود و يا صورت‎جلسه تشکيل تيم ( هيات مؤسس) و معرفي نماينده تيم کاري

• مدارک و گواهي ثبت اختراع، تاييديه ها و مجوزهاي مرتبط با ايده فناورانه

• سوابق پژوهشي وگزارش علمي در رابطه با ايده فناورانه

• مراجعه به مرکز و دریافت فرم قرارداد و تحویل مدارک