دوشنبه, 08 خرداد 1402
جلسه سرمایه گذاران تریگ آپ با هسته ها و و احد های فناور
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد     تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو  تکنوتیو    رایمندmercan     مهر گستران طب ماندگار شرق Noghteye atf   متاج   ایده سازان جوان

اختتامیه رویداد تکاپ 3 در راستای گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی امشب در محل کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید. در این مراسم از 10 طرح پایانی منتخب تقدیر و به 3 طرح برتر نیز جمعا 20 میلیون تومان جوایز نقدی+150 میلیون تومان تسهیلات اهداء گرد