چهارشنبه, 15 تیر 1401
افتتاحیه هرباریوم تحقیقاتی
افتتاحیه هرباریوم تحقیقاتی واحد فناور قاب گل ماندگار
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد     تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو  تکنوتیو    رایمندmercan     مهر گستران طب ماندگار شرق Noghteye atf   متاج   ایده سازان جوان

اختتامیه رویداد تکاپ 3 در راستای گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی امشب در محل کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید. در این مراسم از 10 طرح پایانی منتخب تقدیر و به 3 طرح برتر نیز جمعا 20 میلیون تومان جوایز نقدی+150 میلیون تومان تسهیلات اهداء گرد