سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403
جلسه سرمایه گذاران تریگ آپ با هسته ها و و احد های فناور
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد     تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو  تکنوتیو    رایمندmercan     مهر گستران طب ماندگار شرق Noghteye atf   متاج   ایده سازان جوان

دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی با بیش از 150 موضوع در زمینه های مختلف استارتاپی،هسته ها و واحدهای فناور، هسته ها و گروه های پژوهشی و زیرساخت جزو فعال ترین استان ها و واحدهای دانشگاهی در این رویداد بزرگ و تاریخی می باشد.

 102103104

 101