سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403
جلسه سرمایه گذاران تریگ آپ با هسته ها و و احد های فناور
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد     تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو  تکنوتیو    رایمندmercan     مهر گستران طب ماندگار شرق Noghteye atf   متاج   ایده سازان جوان

بازدید مدیران شتابدهنده تریگ آپ از زیر مجموعه شناسا از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و جلسه معرفی تعدادی از طرحهای فناورانه هسته ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و سرای نوآوری برای سرمایه گذاری و مشارکت توسط شتابدهنده مذکور در راستای تفاهم نامه منعقده در رویداد عصر امید دانشگاه آزاد اسلامی

WhatsApp Image 2022 08 02 at 10.47.53 AMWhatsApp Image 2022 08 02 at 10.47.58 AMWhatsApp Image 2022 08 02 at 10.48.01 AMWhatsApp Image 2022 08 02 at 10.50.43 AM