سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403

بازدید مدیران شتابدهنده تریگ آپ از زیر مجموعه شناسا از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و جلسه معرفی تعدادی از طرحهای فناورانه هسته ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و سرای نوآوری برای سرمایه گذاری و مشارکت توسط شتابدهنده مذکور در راستای تفاهم نامه منعقده در رویداد عصر امید دانشگاه آزاد اسلامی

WhatsApp Image 2022 08 02 at 10.47.53 AMWhatsApp Image 2022 08 02 at 10.47.58 AMWhatsApp Image 2022 08 02 at 10.48.01 AMWhatsApp Image 2022 08 02 at 10.50.43 AM