جمعه, 21 مرداد 1401

جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور دکتر مرادی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان ،دکتر سنجر ،ریاست واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و دکتر بهارآرا معاون پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد

12345