دوشنبه, 08 خرداد 1402

با توجه به آیین نامه حمایت از فعالیت های فناورانه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی خواهشمند است نسبت بارگذاری اطلاعات در سامانه ساجد تا 10 بهمن ماه 1400 هر چه سریعتر اقدام نمایند.

آيين نامه حمايت از فعاليت هاى فناورانه دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامى دانلود كنيد.