سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403

دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی با بیش از 150 موضوع در زمینه های مختلف استارتاپی،هسته ها و واحدهای فناور، هسته ها و گروه های پژوهشی و زیرساخت جزو فعال ترین استان ها و واحدهای دانشگاهی در این رویداد بزرگ و تاریخی می باشد.

 102103104

 101