چهارشنبه, 01 بهمن 1399
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد    لوگو 1 تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو   گروه علمی شایگان    مهر گستران طب ماندگار شرق اردبیت آن آموز

موفقیت واحد فناور انرژی تاریک الکترومغناطیس پارس در اولین رویداد محفل نوآوری رضوی

c0fe94f4 b9c7 489d 9541 44ef12d775c2