چهارشنبه, 01 بهمن 1399
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد    لوگو 1 تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو   گروه علمی شایگان    مهر گستران طب ماندگار شرق اردبیت آن آموز

بازدید دکتر حیدر بیگی نماینده معاونت علوم پزشکی دانشگاه از مرکز رشد

f7689835 3e0a 429e bc84 e801635b61dd0c2e0818 de4f 409b 9c65 8a4ec651f220328d34e7 c173 44b0 8e29 607e4db9786379800014 5300 4021 84b2 38bf50b5cdadb2885b1f 18a0 49ac b526 b30af179bbe7dd4ee325 686c 43e8 8235 0b20dc3d2940