چهارشنبه, 01 بهمن 1399
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد    لوگو 1 تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو   گروه علمی شایگان    مهر گستران طب ماندگار شرق اردبیت آن آموز

طراحی و تولید سیستم ده کد اضطراری بیمارستان برای اولین بار در کشور

سیستم اعلام ده کد اضطراری بیمارستان به همت واحد‌های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طراحی و تولید شده است.

خبر کاملhttps://www.yjc.ir/00Vw9X