چهارشنبه, 01 بهمن 1399
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد    لوگو 1 تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو   گروه علمی شایگان    مهر گستران طب ماندگار شرق اردبیت آن آموز
در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد صورت گرفت؛

تولید ۱۸ نوع آمینو اسید گرید صنعتی با استفاده از ضایعات کشتارگاه‌ها

یکی از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با استفاده از ضایعات کشتارگاه‌ها موفق به تولید ۱۸ نوع آمینو اسید گرید صنعتی با خلوص بالا شد.

خبر کامل https://www.yjc.ir/00Vu3T