پنج شنبه, 13 آذر 1399
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد    لوگو 1 تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو   گروه علمی شایگان    مهر گستران طب ماندگار شرق

بازدید معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر یعقوبی از مرکز رشد

77e42a41 e44c 49ff a770 88446bbfc1734edfd5a1 3c9d 436c 8551 ad44b36537ef