پنج شنبه, 13 آذر 1399
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد    لوگو 1 تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو   گروه علمی شایگان    مهر گستران طب ماندگار شرق

دستور جلسه:

-          خیر مقدم ریاست محترم شورای مرکز رشد دانشگاه

-          بررسی و تصویب مدل های قرارداد استقرار در مرکز رشد دانشگاه

-          بررسی و تصویب خدمات قابل ارائه در مرکز رشد و نحوه درآمدزایی

-          بررسی راه اندازی مرکز رشد تخصصی جدید در دانشگاه

d8d2f7b9 195c 4866 aab9 1e906c85062f89a54b24 54db 4e24 973d d13603680ca305eb3f5b 9ca7 4916 b170 d46ea510e1a9