دوشنبه, 08 خرداد 1402
جلسه سرمایه گذاران تریگ آپ با هسته ها و و احد های فناور
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد     تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو  تکنوتیو    رایمندmercan     مهر گستران طب ماندگار شرق Noghteye atf   متاج   ایده سازان جوان

با توجه به آیین نامه حمایت از فعالیت های فناورانه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی خواهشمند است نسبت بارگذاری اطلاعات در سامانه ساجد تا 10 بهمن ماه 1400 هر چه سریعتر اقدام نمایند.

آيين نامه حمايت از فعاليت هاى فناورانه دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامى دانلود كنيد.